บทความ3

The New Normal “เทรนด์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังจาก Covid-19”

1. หันมาใช้สินค้า Local Brand 63% ของผู้บริโภคใส่ใจเรื่องคุณภาพสินค้ามากขึ้น 70% ของผู้บริโภคในเอเชียและไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายมากขึ้น ทำให้สินค้า Local Brand โดยเฉพาะสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ Personal Care โตมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ผลิตในประเทศยังตอบสนองความต้องการได้ดีกว่า แบรนด์ Local ที่ผลิตในประเทศเร่งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว

2. สื่อ Social Media เป็นช่องทางหลัก Social media กำลังจะเป็น Main Stream หรือสื่อหลักที่คนรับข่าวจาก Social มากกว่าสื่อปกติ โดยคนไทยเสพข่าวจาก Social Media มากถึง 86 % รองลงมาเป็นทีวี 79%

3. กลยุทธ์สื่อ Online ผู้ประกอบการจะต้องใช้ ‘Social Media’ ให้เป็นกลยุทธ์หลัก เพราะพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป รวมถึงธุรกิจ Ecommerce ต้องมองหาโอกาสในการขยายพื้นที่ให้บริการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย และเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งทางด้านโลจิสติกส์ด้วย

4. ไลฟ์สไตล์แบบดิจิทัล ผู้บริโภคคุ้นชินกับการใช้ดิจิทัล ส่งผลให้เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นเร็ว
และเป็นโอกาสทางการตลาดในแง่ส่งเสริมการขายซึ่งลูกค้าได้ทดลองสินค้าโดยไม่ต้องใช้พนักงานแต่ใช้เทคโนโลยีอย่าง AR/VR แทน โดย 61% ของผู้บริโภคทั่วโลกใช้เทคโนโลยี AR/VR เพื่อซื้อสินค้า นอกจากนี้ ผู้บริโภคชอบโหลด Application เกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *