บทความ2

อุตสาหกรรมเครื่องสำอางในช่วง โควิด-19

วัตถุดิบ (Raw Material)

  • วัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เมื่อสถานการณ์ในต่างประเทศยังไม่คลี่คลาย การนำเข้าวัตถุดิบบางประเภทที่มีความต้องการสูงจึงยังมีปัญหา เช่น Carbomer ที่ใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เจล ยังมีความขาดแคลนในตลาด
  • วัตถุดิบที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ เช่น Ethanol มีการจำกัดปริมาณการขายจากองค์การสุรา รวมทั้งขั้นตอนกระบวนการรายงานค่อนข้างมีความซับซ้อนต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง หากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีการชะลอตัว การสั่งวัตถุดิบเข้าไปใช่ในการผลิตจึงมีการชะลอตัวไปด้วย

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เครื่องสำอางทำความสะอาด (Cleansing) เช่น สบู่ แอลกอฮอล์เจล ครีม อาบน้ำ น้ำยาทำความสะอาดมือมีการขยายตัว เนื่องจากมีความต้องการของตลาดสูง

เครื่องสำอางในกลุ่มบำรงผิว (Skincare) ค่อนข้างทรงตัว แต่กลุ่มที่เป็น Prestige Beauty จะมีการชะลอตัว เนื่องจากเป็นสินค้าที่ส่วนใหญ่อยู่ตาม Store เมื่อห้างมีการปิด ยอดขายจึงชะลอตัวไปด้วย

เครื่องสำอางสำหรับตกแต่ง (Makeup) มีการชะลอตัว เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่ได้ออกจากบ้านจึงมีความจำเป็นในการใช้สินค้าลดลง

 

 

 

 

ในตลาดความงาม 218,000 ล้านบาท
แบ่งเป็นตลาดสกินแคร์ 42%

  • ดูแลเส้นผม 15%
  • สุขอนามัย 14%
  • เมคอัพ 12%
  • เครื่องสำอางเกี่ยวกับช่วงปาก และริมฝีปาก 12%
  • น้ำหอม 5%

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *