forweb

บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบแอลกอฮอล์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2

บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้มอบผลิตภัณฑ์ แอลกอฮอล์สเปรย์ ขนาด 5,000 ml. จำนวน 8 แกลลอน
และ แอลกอฮอล์เจล ขนาด 500 ml. จำนวน 2 แกลลอน ให้แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 เพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือ สำหรับป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
ปก

บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิต-จำหน่ายแอลกอฮอล์

อดีตเป็นไงไม่สำคัญ ปัจจุบันไม่ติด COVID เป็นพอ ขอบคุณคุณพิมรี่พายที่ไว้วางใจโรงงานของเรา….

อยากได้แอลกอฮอล์ Food Grade เชิญทางนี้ค่า alcohol I-klean สินค้าตัวเดียวกัน แบรนด์เดียวกัน ผลิตเองจากโรงงาน ถูกกฎหมายและได้คุณภาพ
มี 3 กลิ่นให้เลือก
– Mint (สีเขียว)
– Fresher (สีฟ้า)
– Lavender (สีม่วง)

Slide4(1)

บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิต-จำหน่ายแอลกอฮอล์

บริษัท ​ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิต-จำหน่ายแอลกอฮอล์ Order ถล่มทลาย
ผลิตสู้โควิดกันเลยทีเดียว

“Alcohol 1L ผลิตเองจากโรงงาน ได้มาตรฐานแน่นอน”
Slide1(1)

บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผลิต-จำหน่ายแอลกอฮอล์

เห็นเงียบๆ Order เพียบนะคะ บริษัท ​ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ผลิต-จำหน่าย Alcohol Spray 5L ผลิตจากโรงงาน ได้มาตรฐานแน่นอน