ไบโอพลาสติก-ไอซีที

BIOPLASTIC

ช่วงนี้กระแสรักษ์โลกกำลังมาแรง
ทำให้หลายๆคนหันมาสนใจเรื่องนี้กันมากขึ้น
รวมไปถึงนวัตกรรมที่เข้ามาทดแทนพลาสติก
อย่าง ‘ไบโอพลาสติก’ ก็เช่นเดียวกัน
วันนี้แอดมินจึงพามาทำความรู้จักกับคำว่า Bioplastic ให้มากขึ้นกันค่าา
ssss-3

สัญลักษณ์เครื่องสำอางที่ควรรู้จัก

แอดมินเชื่อว่าสาวๆหลายคนเดี๋ยวนี้เวลาเลือกซื้อสกินแคร์ ส่วนใหญ่จะเน้นดูที่ส่วนผสมหรือสรรพคุณเป็นหลัก ว่าผลิตภัณฑ์นั้นสามารถช่วยเรื่องใด หรือดูว่าเหมาะกับผิวหน้าของเราหรือไม่? แต่สิ่งที่สาวๆลืมสังเกตกันอีกอย่างก็คือ “สัญลักษณ์ข้างกล่อง” นั่นเองค่ะ ดังนั้นวันนี้แอดมินจึงมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณ์ข้างกล่อง ของผลิตภัณฑ์
สกินแคร์และเครื่องสำอางมาบอกค่ะ ครั้งหน้าซื้อผลิตภัณฑ์ไหนอย่าลืมสังเกตกันนะคะ
Untitled-1

✨เคล็ดลับผิวสวยใส สไตล์สาวเกาหลี✨

 💚สำหรับสาว ๆ ที่อยากมีผิวสวยสุขภาพดีแบบสาวเกาหลี ทำได้ไม่ยากแค่ทำตามวิธีที่ ICT นำมาฝากกันตามนี้เลย…💚

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :

mtst.kr

แก้แล้ว

กระทรวงสาธารณสุข ไฟเขียว ปลดล็อกยาสมุนไพร – เครื่องสำอางกัญชา กัญชง

     สิ้นสุดการรอคอย กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 5 ฉบับ ปลดล็อกเครื่องสำอางกัญชา-กัญชง พร้อมขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร คุมเข้มฉลากผลิตภัณฑ์

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และส่งเสริมการใช้กัญชา กัญชง ในเครื่องสำอาง และขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ อนุญาตการกัญชา-กัญชง ในเครื่องสำอาง และขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร จำนวน 5 ฉบับ โดยมีใจความสำคัญดังนี้

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 ระบุอนุญาตให้ใช้ยาน้ำมันกัญชาที่ผลิตจากช่อดอก ซึ่งยามี delta-9- tetrahydrocannabinol (THC) 2.0 mg/ml ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี Cannabidiol (CBD) 100 mg/ml. และมีdelta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ในอัตราส่วนที่ CBD : THC มากกว่าหรือเท่ากับ 20:1 และยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ในอัตราส่วน 1:1 เพื่อรักษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือ มีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐานไม่ได้หรือไม่ได้ผล ซึ่งสั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองส่วนยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี Delta-9- tetrahydrocannabinol (THC) ไม่เกิน 0.5 mg/drop สามารถใช้รักษาเสริมหรือรวบรวมกับการรักษาตามมาตรฐานในการรักษาภาวะคลื่นไส้ อาเจียนจากเคมีบำบัด และใช้รักษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือ
มีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐานไม่ได้หรือไม่ได้ผล ให้สั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชา และกัญชงในเครื่องสสำอาง พ.ศ. 2564 ระบุส่วนประกอบที่ได้จากการสกัดกัญชาหรือกัญชง และต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกิน 0.2% โดยน้ำหนัก และห้ามใช้สารแคนนาบิไดออลที่ได้จากการสังเคราะห์ (Synthetic Cannabidiol) ภายใต้เงื่อนไข

  1. ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก หรือผลิตภัณฑ์ ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น
  2. วัตถุดิบที่ใช้ต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2%
  3. ในกรณีเครื่องสำอางพร้อมใช้รูปแบบน้ำมัน หรือ Soft Gelatin Capsules จะต้องมีสาร THC ปนเปื้อน ไม่เกิน 0.001%

ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของ สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชา และกัญชง พ.ศ. 2564 ระบุให้ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มีสารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล จากกัญชา และกัญชงเป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอางจัดทำฉลากให้สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง พ.ศ. 2562 โดยต้องแสดงคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล หรือข้อความเพื่อคุ้มครอง ผู้บริโภค (ถ้ามี) และหากมีสารใด ๆ ในสูตร ที่ต้องแสดงคำเตือนตามประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วยเรื่องคำเตือนให้แสดงคำเตือนดังกล่าวด้วย และในกรณีคำเตือนซ้ำ ให้แสดงข้อความตามบัญชี แนบท้ายนอกจากนี้ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มีสารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล จากกัญชา และกัญชงเป็นส่วนผสมต้องแสดงความเข้มข้น ของสารแคนนาบิไดออล ในฉลากเป็นร้อยละโดยน้ำหนัก (Weight by Weight) โดยมีบังคับข้อความดังต่อไปนี้

  1. ผลิตภัณฑ์ทุก ประเภท ยกเว้น ผลิตภัณฑ์รูปแบบ น้ำมัน หรือ รูปแบบ Soft Gelatin Capsules

คำเตือนที่ฉลาก :

ㆍผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้
ㆍหากใช้แล้วมีความผิดปกติ ใด ๆ เกิดขึ้นต้องหยุดใช้ และปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร

  1. ผลิตภัณฑ์รูปแบบ น้ำมัน หรือ รูปแบบ Soft Gelatin Capsules

คำเตือนที่ฉลาก :

ㆍห้ามรับประทาน
ㆍผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้ หากใช้แล้วมีความผิดปกติ ใด ๆ เกิดขึ้นต้องหยุดใช้ และปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชงในเครื่องสำอาง พ.ศ. 2564 ระบุเงื่อนไขสำคัญ คือ กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชงและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ที่นำมาใช้จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักทั้งนี้ ส่วนของกัญชงต้องทำให้แห้งแล้ว และต้องใช้ในวัตถุประสงค์ทางเครื่องสำอางเท่านั้น และห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก หรือผลิตภัณฑ์ ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น ในกรณีเครื่องสำอางพร้อมใช้จะต้องมีสาร THC ปนเปื้อนไม่เกิน 0.2% ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของส่วนของกัญชง พ.ศ. 2564 ผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนของกัญชงเป็นส่วนผสม ในการผลิตเครื่องสำอาง ต้องแสดงคำเตือนตามที่ระบุ คือ

ㆍผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิด การแพ้หรือการระคายเคืองได้
ㆍหากใช้แล้วมีความผิดปกติ ใด ๆ เกิดขึ้น ต้องหยุดใช้ และปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร

UPDATE กฎหมายกัญชา-กัญชง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2021

รายละเอียดกัญชา
https://www.thaipost.net/main/detail/103322
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/105/T_0001.PDF

รายละเอียดกัญชง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/105/T_0002.PDF

 

ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.thansettakij.com/content/business/480391?as=

1

How to ดูแลผิวช่วงหน้าฝน

ปัญหาผิวหน้าฝน

1. มลพิษจากลม ฝน
2. ความชื้น
3. เชื้อรา แบคทีเรีย
4. ฝุ่น ควัน

แหล่งที่มา : https://1th.me/2GgUA

ปัญหาผิวหน้าฝน

1. สิวอุดตัน
2. สิวเสี้ยน
3. ผิวหนังอักเสบ
4. จุดด่างดำ

4 เคล็ดลับการดูแลผิว

1. ล้างเมคอัพให้สะอาด
เลือกโฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยน เหมาะสำหรับผิวที่เป็นสิวง่ายและล้างสะอาดได้อย่างหมดจด เนื่องจากช่วงหน้าฝนเครื่องสำอางที่กันน้ำจะล้างออกค่อนข้างยากหากล้างหน้าไม่สะอาด อาจก่อให้เกิดสิวอุดตันได้สามารถใช้แผ่นทำความสะอาดเมคอัพก่อนล้างหน้าด้วยโฟมอีกครั้งเพื่อจะได้มั่นใจว่าผิวสะอาด

2. หลีกเลี่ยงแสงแดด
ทากันแดดทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพราะรังสี UV มีอยู่ในทุกที่ ไม่ว่าจะสภาพอากาศแบบไหน ครีมกันแดดจึงนับเป็น Item สำคัญในหน้าฝนควรเลือกครีมกันแดดที่เนื้อเบาบางป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB ที่สำคัญที่สุดคือต้องกันน้ำด้วย

3. พักผ่อนให้เพียงพอ
การนอนหลับพักผ่อนมีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพร่างกายได้กำจัดอนุมูลอิสระและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอรวมถึงซ่อมแซมผิวหนังส่วนที่เสียหาย สร้างคอลลาเจนที่ถูกทำลายและผลัดเซลล์ผิวใหม่มาแทนที่

4. ผมเปียกต้องรีบสระ
เนื่องจากควันพิษและมลภาวะที่รวมมากับน้ำฝนเป็นสิ่งสกปรกหากตากฝนมาต้องรีบอาบน้ำสระผมทันทีเพื่อเป็นการชำระสิ่งสกปรกจากร่างกายและบำรุงเส้นผมที่เผชิญมลภาวะด้วยวิตามินสำหรับเส้นผมที่ฟื้นฟูเส้นผมหยาบกระด้าง แห้งเสีย ให้กลับมามีสุขภาพดี

บทความ6

วิธีเก็บรักษาเครื่องสำอางในหน้าร้อน

1. เก็บในที่แห้ง และให้ห่างจากแสงแดด เครื่องสำอางประเภทที่มีน้ำมันเป็นส่วนผสม เป็นผง หรือเป็นแท่ง ควรต้องเก็บในที่แห้ง และห้ามโดนแสงแดดโดยตรง แต่ไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็น เนื่องจากเครื่องสำอางประเภทที่มีน้ำมันผสมอยู่ หากอยู่ในที่ร้อน หรือเย็นเกินไปจะส่งผลให้เสื่อมสภาพเร็วได้ สรุปคือ เครื่องสำอางประเภทที่มีน้ำมันเป็นส่วนผสม เป็นผง หรือเป็นแท่ง ควรเก็บไว้ในที่แห้ง อุณหภูมิปกติและไม่โดนแสงแดด

2. สกินแคร์แช่ตู้เย็นได้เครื่องสำอางบางชนิดที่สามารถแช่ตู้เย็นได้ เช่น เครื่องสำอางประเภทสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของมอยส์เจอร์ไรเซอร์ โทนเนอร์ เซรั่ม หรือมาส์กเพราะถ้าเราเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนใช้ เมื่อเราเอามาใช้ก็จะให้ความสดชื่นกับผิว รวมถึงสินค้าประเภทน้ำหอมที่จะช่วยยืดอายุกลิ่นน้ำหอมให้ติดทนนานได้อีกด้วย

3. ปิดฝาให้แน่นทุกครั้งหลังใช้เสร็จ ควรทำทุกครั้งหลังใช้เสร็จเครื่องสำอางหรือสกินแคร์ทุกครั้ง เพราะการปิดฝาเครื่องสำอางให้สนิทเป็นการป้องการฝุ่นละออง เชื้อโรคต่างๆ หรือแม้แต่อากาศเข้าไปโดนตัวเนื้อเครื่องสำอาง จะทำให้เครื่องสำอางเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ

4. หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์แต่งหน้า
ในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ ควรหมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์แต่งหน้า เช่น บลัชออน ไม้พายตักครีม เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรที่ต้องสัมผัสตัวเนื้อเครื่องสำอางโดยตรง หากว่าไม่สะอาดก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้

5. ติดวันหมดอายุบนผลิตภัณฑ์
เขียนวันหมดอายุใส่สติ๊กเกอร์แปะเอาไว้บนผลิตภัณฑ์ นอกจากจะรู้ว่าอะไรต้องรีบใช้ก่อนหมดอายุแล้ว ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เอาของหมดอายุมาใช้เสี่ยงให้หน้าพังอีกด้วย

แหล่งที่มา : https://1th.me/kGjKc