วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม

บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มอบแอลกอฮอล์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ

จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญในจุดนี้…

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 บริษัท ​ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ มูลค่า 145,000 บาท ให้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ โดยมี คุณธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด Covid-19

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *