1

นโยบาย บริษัท ปลอดภัย จาก COVID-19

       เราทราบกันดีว่าวิกฤตโคโรน่า (โควิด-19) ได้ส่งผลที่ไม่ดีต่อการใช้ชีวิตของเราทุกคน ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบาย บริษัท ปลอดภัย จาก COVID-19

       ทางบริษัทฯ ได้จัดการตรวจหาเชื้อกับทางโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ โดยวิธี SWAP Test ให้กับพนักงานทุกท่าน ณ บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. และได้รับการแจ้งผลจากโรงพยาบาล ไม่มีพนักงานท่านใดติดเชื้อ COVID-19

**เราจะข้ามผ่านวิกฤต Covid-19 นี้ไปด้วยกัน ขอให้การ์ดอย่าตก อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือและป้องกันตนเองกันนะคะ**

Tags: No tags

Comments are closed.