1

ผู้บริหาร บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง ต้อนรับอาจารย์ คณะทำงานและนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

ผู้บริหาร บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง ต้อนรับ อาจารย์ คณะทำงาน และนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนิเทศ เยี่ยมชมกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน ณ บริษัท ไอซีที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566