LINE_ALBUM_นักศึกษา ม_12.นเรศวร เยี่ยมชมโรงงาน_๒๒๑๑

กิจกรรมให้ความรู้แก่ คณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท เเละนักศึกษาปริญญาตรี จากคณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนเนศวร

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานในโรงงานผลิตเเละฝ่ายต่างๆ

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้บริหารบริษัท ICT Manufacturing ต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท

เเละนักศึกษาปริญญาตรี จากคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนเนศวร โดย ICT Manufacturing

 

ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษา เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานในโรงงานผลิตเเละฝ่ายต่างๆ

สนใจติดต่อ-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

Tel : 02-115-8235, 065-998-1285

Line : @ictcos

 

FB : ICT Manufacturing